Bruksmåte

  1. Montering av jordingsrør er rørleggerarbeid.
  2. Plasseringen av røret og tilkoblingen til jordignssystemet, er elektroentreprenørens arbeid.
  3. Det anbefales samarbeide mellom ovennenvnte for å få et best mulig resultat.
  4. Røret bør plasseres lavere på avløpsrøret enn laveste sluk/avløpsrist i bygningen.
  5. Røret må tilknyttes jordingsanlegget i den samme EL-installasjonen som avløpsrøret kommer fra.
  6. I rekkehus og lignende med felles hovedjordskinne/-klemme og et felles avløpsrør, er det normalt nok med ett jordingsrør,plassert som nevnt i punkt 4.
  7. I tilfeller hvor det er tvil om plassering m.v. anbefales det å kontakte det stedlige EL-tilsyn.
  
          Tools
E-post:  firmapost@olastubben.no
Telefon: 90 47 07 82
Besøksadresse:
Stafsbergveien 129, 2319 HAMAR

Fakturaadresse:

C/O Odd Nymoen, Engerdalsveien 1833, 2440 Engerdal